Consulta en Parella

Consulta individual

Problemes personals

La consulta individual es desenvolupa en un espai intim de treball, on parlar sense prejudicis sobre les propies dificultats, inseguretats...

Problemes sexuals

La teràpia sexual ens pot ajudar quan apareixen certes dificultats en aquesta esfera d'un mateix o en una relació.

Problemes de parella

La consulta en parella facilita la recerca conjunta de solucions a les dificultats de relació, als moments de crisi, al conflictes de convivencia...
Condicions per accedir a la Consulta Jove
  • Tenir entre 18 i 26 anys
  • Estar en atur o tenir baixos ingressos
  • No estar implicat en cap altra tractament, psicològic o psiquiàtric
La Consulta Jove és un Servei especialitzat en prestar consell i suport psicològic a joves, en el moment en que es veuen afectats per dificultats personals, sexuals o de parella. Aquest servei facilita l'accés a atenció psicològica de qualitat, a un preu reduït (equivalent a aplicar un 60% de descompte a les tarifes habituals de l'Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella, i Interpersonal)